OLAP Planner
English
 
   
 
"Kézenfekvő, hogy mit emészt fel az információ: befogadóinak a figyelmét. Következésképpen az információbőség figyelemhiányhoz és annak szükségéhez vezet, hogy a figyelmet hatékonyan osszuk meg a túlzott bővelkedő információforrások között, amelyek felemészthetik azt." HERBERT SIMON, közgazdasági Nobel-emlékdíjas


Napjainkban egy-egy döntésünkhöz hatalmas mennyiségű adathalmazt gyűjtünk össze és dolgozunk fel. A többlet-információ feldolgozhatóságát a szoftvergyártók is felismerték: például a Microsoft Excel 2007 és 2010 elődeihez képest már nagyságrendekkel több sort és adatot képes kezelni.

A vállalatok belső adatfolyamatait a táblázatkezelő rendszerek alapvetően meghatározzák, azonban az információs igények és az adatmennyiség növekedésével ezek a rendszerek több problémát is magukban hordoznak: egyrészről tele lehetnek adatbeviteli és képletezés hibával, másrészről méretük növekedésével és kereszthivatkozások burjánzásával kezelhetetlenek lesznek, teljesítményük és a megbízhatóságuk csökken.
 
Az OLAP rendszerek fejlődése
A kétdimenziós táblák hatékonyabb feldolgozására és kezelésére születtek az adatbázis rendszerek, ám ezek még mindig kétdimenziós adatvizsgálatot tettek lehetővé, vagyis a „sor-oszlop” sémák voltak meghatározók. Ezt a hiányosságot az OLAP (On Line Analytical Processing) rendszerek pótolták. Az adatok összefüggései és kapcsolatai határozzák meg az egyes dimenziókat. Például az értékesítési tábla kapcsolódik az idő táblázathoz, vagy ha jobban tetszik, az időtengelyhez, valamint kapcsolódhat terméktörzshöz és a vevőtörzshöz – ezzel már három dimenziót is meghatároztunk. Az értékesítési adatok képezhetik az ezen dimenziók mentén vizsgálható értékeket. Data Integration
Az OLAP adatbázis felépítése Az OLAP rendszerek a dimenziós elemek kapcsolata szerint elvégzik a különböző szintű adatösszesítéseket és azok eredményeit saját adatbázisban, úgynevezett adatkockában tárolják le. Az előző példánál maradva a napi szintű értékesítések összesítésre kerülnek termékenként, vevőnként, termékcsoportonként, vevőcsoportonként, naponta, negyedévente, félévente, évente, valamint ezeknek a kombinációjaként (természetesen a bemutatott paraméterek sokkal részletesebben alkalmazhatók). Ezért sokkal gyorsabban lehet olyan információkat elérni, amelyhez egyébként sok számítás kapcsolódna az adatok lekérdezése során. Az egyes adatok egymással konzisztens eredményt fognak mutatni, vagyis az összeg a részek összege lesz, bármelyik dimenzió felől is nézzük az adatkocka adatait. Ugyanez igaz, ha többdimenziós számításokat, illetve adatmódosításokat végzünk a kiválasztott térrészen.
Adat-
módosítás lehetősége több dimen- zióban
Az OLAP alapú rendszerek már kilencvenes években megjelentek, de teljesítmény igényük miatt napjainkban vállnak széleskörű üzleti alkalmazási eszközzé. Leginkább az adatok elemzéséhez és riportkészítéshez használták és használják. Az OLAP-technológia fejlődésével mára már ezek a többdimenziós adatok képletekkel manipulálhatók, illetve lehetőség nyílik az adatkocka elemeinek módosítására is, amely a módosítás helyével összefüggő térrészre egyaránt hat. Például, ha napi szintű adat kerül módosításra, akkor a havi és az éves adatok is változnak (illetve minden olyan adat, amely más, kapcsolódó dimenziók mentén kalkulációra került). A többdimenziós képletekkel olyan üzleti modellek és jelentési rendszerek készíthetők, amellyel már üzleti tervezési feladatok is megoldhatók. A tervezési adatokkal együtt természetesen az adattárház egymás melletti tény adatai is elemezhetők.
Adatok módosítása többdimenziós térben 
Az OLAP Planner funkciói
A piacon számos megoldás elérhető ezen feladatok elvégzésére. Az üzleti modellek legszélesebb támogatását a Microsoft SQL Szervere tűzte ki célul. Ezzel OLAP rendszerek is építhetők, illetve a felépített kockák adatainak megjelenítése a Microsoft Excel 2007/2010 munkafüzetének pivot-táblájában is elérhető. Ha szeretnénk az adatokat módosítani, illetve tervező-elemző rendszereket építeni, akkor az SQL Server és az Excel alkalmazás mellé még egy eszközt fel kell telepítenünk:
 
Az OLAP Planner beépülő alkalmazás segítségével lehetőség nyílik az elkészített többdimenziós adatkockák mélyebb elemzésére, amelyek a Microsoft Excel 2007/2010 pivot-tábla elemzési funkcióin túl lehetőséget adnak:
  • A többdimenziós adatbázis adatainak módosítására,
  • Top-down adatmódosításra,
  • Célérték keresésre az OLAP adatbázisban,
  • Saját számított elemeket adhatunk táblázatunkhoz,
  • Közvetlenül szerkeszthetjük a dimenzióbeli adatokat,
  • Komplex elemkeresési és szűrési feltételeket állíthatunk be,
  • Több adatverzióval dolgozhatunk,
  • Az adatverziók időbeli "eltolásával" az üzleti tervezés, illetve a várható üzleti adatok kezelése egyszerűbbé válik.
A beépülés azt jelenti, hogy az Excel program indításával az OLAP Planner program is elindul, illetve diszkréten csak akkor kerül a program kezelőfelülete megjelenítésre, ha OLAP forrásból származó pivot-táblára jobb egérgombbal kattintunk.
Excel pivot- táblák OLAP Planner kezelő- felülete Excel pivot-táblák OLAP Planner kezelőfelülete
 

A többdimenziós tervek lehetővé tesznek szimulációkat, amelyekkel a különböző üzleti szituációk eredménye a lehető legpontosabban jelezhető előre. Ez pedig egyet jelent a versenyelőnnyel… Nem beszélve az értéket jelentő rendezett vállalati információkról.